Työmatkoilta liikuntaa arkeen

Kilsat kasaan -työmatkaliikuntahankkeessa Helsingin kaupungin henkilöstöä kannustettiin työmatkaliikuntaan sekä pohtimaan työmatkaliikkumisen valintoja ja vaihtoehtoja sekä niiden vaikutuksia omaan terveyteen ja ympäristöön. Hanke käynnistyi vuonna 2013 ja oli kaksivuotinen.

Helsingin kaupungilla on työntekijöitä lähes 40 000 ja lukuisia virastoja. Laajaa kohdejoukkoa motivoitiin kokeilemaan ja lisäämään fyysistä työmatkaliikkumista liikunnan, liikenteen ja ympäristön näkökulmia huomioiden. Kaupungin henkilöstöliikunnan lisäksi mukana olivat henkilöstökeskus, liikuntavirasto, ympäristökeskus, kaupunkisuunnitteluvirasto, Helsingin Seudun Liikenne sekä Kunnossa kaiken ikää -ohjelma.

Potentiaalia erityisesti pyöräilyn ja kävelyn lisäämiseen työmatkaliikuntana

Lähes puolet Helsingin kaupungin työntekijöistä tekee työmatkansa kävellen, pyöräillen tai joukkoliikenteellä siten, että matkaan sisältyy yli 15 minuuttia kävelyä suuntaansa. Säännöllisesti toteutettuna määrä kattaa terveysliikunnan viikkosuosituksen kestävyyskunnon osalta, puoli tuntia päivässä.

Kaupungilla on kuitenkin paljon potentiaalisia työmatkaliikkujia, joilla oman arvion mukaan ei ole varsinaista estettä työmatkaliikunnalle. Kaupungin henkilöstön työmatkoista puolet on alle kymmenen kilometriä, joten potentiaalia kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseen työmatkoilla on.

Kampanjalla lisää työmatkaliikuntaa

Helsingin kaupungin organisaation haaste on sen suuruus, erityisesti kampanjan tiedottamisessa. Henkilöstölle on tiedotettu muun muassa kävely- ja pyöräreiteistä ja -kartoista sekä kevyen liikenteen reittioppaasta. Samalla on tuotu esille liikenteen ympäristövaikutuksia. Kaupungin työsuojeluvaltuutetuille ja ekotukihenkilöille järjestetyssä työpajassa osallistujat saivat suunnitella työmatkaliikunnan edistämistä omissa virastoissaan.

baana_netti

Hankkeen aikana henkilöstölle järjestettiin viiden viikon mittainen työmatka- ja työaikaliikkumisen joukkuekisa ”Kisaillen kilometrejä”. Voittajajoukkue ratkaistiin osallistumiskertojen, ei kilometrien perusteella.

Kisan tarkoituksena oli herätellä henkilöstöä ajattelemaan työmatkaliikkumistaan ja katsoa, saisivatko nykyiset aktiiviset työmatkaliikkujat työpisteissään muitakin innostumaan. Markkinoinnissa tuotiin esille myös liitäntämatkan vaihtoehdot, esimerkiksi aikaisemmin bussista pois jäämiset.

Hankkeeseen sisältyi myös Helsingin Polkupyöräilijöiltä tilattu talvipyöräilyinfo. Infossa kerrottiin tärkeää asiaa liittyen nastarenkaisiin, ranteiden ja nilkkojen suojaamiseen sekä ennakoivaan ajotapaan ja varovaisuuteen. Infon ansiosta osa työntekijöistä ryhtyikin talvipyöräilijäksi!

Henkilöstöltä tuli toiveita työnantajalle muun muassa pyörähuollon järjestämisestä ja etuisuuksista kuten kilometrikorvauksesta työmatkaliikkumisesta pyörällä tai kävellen. Euroopan pyöräilymaista löytyy tästä esimerkkejä.

Pyöräilyn ja kävelyn lisääntymisestä miljoonien eurojen hyödyt

Kannustimet ovat tärkeitä, mutta eivät ainut houkutinkeino työmatkaliikunnan edistämiseksi. Hankkeessa haluttiin tuoda esille myös työmatkaliikunnan hyötyvaikutuksia, kuten ajansäästö liikkumisessa ja liikunnan harrastamisessa, myönteiset terveysvaikutukset, luonnossa liikkuminen ja istumisen vähentäminen.

Työmatkaliikuntakampanjassa laskettiin myös työmatkaliikunnan rahallinen arvo WHO:n kehittämällä HEAT-menetelmällä. Säännöllinen kävely ja pyöräily vähentävät ennenaikaisia kuolemia ja tuovat näin säästöjä. Nykyisellä työmatkakävely- ja pyöräilymäärällä yhteiskunnallinen hyöty Helsingin kaupungille on 22 miljoonaa euroa vuosittain.

Kampanjan kärjet – yhteisöllisyys, yhteishenki ja liikunta

Kampanjan pyrkimyksenä oli, että fyysisesti aktiivinen työmatka- ja työasiointimatkaliikkuminen lisääntyisivät ja sen kautta saavutetut ympäristövaikutukset olisivat koko Helsingin kaupungin henkilöstön päämäärä ja tavoite. Me-hengen kasvattamista koko organisaatiossa tavoitellaan kärkien kautta. Kampanjalla pyrittiin myös siihen, että myös liikunta-sanaa vieroksuvat näkisivät työmatkan hyvänä arkiaktiivisuuden lisäämisenä – ei niinkään liikuntana. Kaikki meistä tekee työmatkan, joten kannattaa miettiä, miten sen tekee.

Teksti: Liisamaria Kinnunen
Kuvat: Pertti Nisonen & Mikko Käkelä

Lisätietoja:
Helsingin kaupunki, liikuntavirasto, henkilöstöliikunta, liikunnansuunnittelija Eeva-Liisa Rautiainen
p. (09) 310  878 21, 050  516 0717
eeva-liisa.rautiainen@hel.fi

Kipinät 1/2014: Ympäristö liikuttaa: Kilsat kasaan – arkeen työmatkoilta liikuntaa (s. 30–31)