Työelämän ja opiskelun yhdistämistä henkilöstöliikunnassa

Kajaanista löytyy mainio esimerkki opintojen ja työelämän nivomisesta yhteen. Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat KKI-ohjelman tukemassa hankkeessa henkilöstöliikuntaa kaupungin miesvaltaisille työyhteisöille opiskelutyönään. Opiskelijat opettelevat työelämää samalla, kun kaupungin henkilöstö saa heiltä arvokasta tukea työhyvinvointiinsa.

KKI-ohjelma palkitsi Liiku Myötätuulta Elämään -hankkeen vuoden 2015 ansiokkaana terveysliikuntahankkeena. Hankkeen suola ja sokeri on sen varsinainen toteuttaja, ammattikorkeakoulun Myötätuuli-yksikkö, joka on liikunta-alan oppimisympäristö. Myötätuuli tarjoaa hyvinvointipalveluja asiakkaille liikunnanohjaajaopiskelijoiden suunnittelemana ja toteuttamana. Opiskelijat opiskelevat siis toisin sanoen todellista työntekoa ihan oikeiden asiakkaiden ja oikeiden projektien kautta.

Hankkeen projektipäällikkö ja opiskelijoiden ohjaaja, Sanna Pakkala-Juntunen kertoo opiskelijoiden pitävän Myötätuulen toimintamallista. Hankkeessa opiskelijat suunnittelevat toiminnan sekä myös toteuttavat tapahtumat ja ohjaavat liikuntaryhmät. Hankeidean takana on ollut Myötätuulen palvelutoiminnan koordinaattori Liisa Paavola. Hänen mukaansa vuonna 2013 startattu hanke haluttiin alusta alkaen suunnitella kolmivuotiseksi, jotta käytäntöjä saadaan rauhassa juurrutettua. Asiakkaita on sitoutettu toimintaan maltillisella osallistumismaksulla, mikä on edesauttanut hankkeen juurruttamista.

Kahvakuulakoulu

Miehistä se lähti

Ensimmäisenä hankkeen toimintavuotena perustettiin muutamia miehille suunnattuja liikuntaryhmiä. Lisäksi kartoitettiin, millaista aktiviteettia miehet haluavat ja mitkä Kajaanin kaupungin yksiköt olisivat innokkaita liittymään toimintaan mukaan. Siitä lähtien hankkeeseen on lähtenyt mukaan tasaisesti lisää miesvaltaisia työyhteisöjä.

Ja tarjontaa on riittänyt! On lajikokeiluja, hiihtokoulu, SuomiMies-liikuntaryhmiä, kahvakuulakoulu, kuntosaliohjausta, toiminnallista harjoittelua ja taukoliikuntaa. On järjestetty tapahtumia, kampanjoita, tyky-iltapäiviä ja kuntotestausta. Lisäksi asiakkailla on ollut mahdollisuus henkilökohtaiseen kuntovalmennukseen. Perustoiminnan lisäksi hieno onnistuminen on ollut Pikkujoulut puntarissa -kampanja, jossa yksiköt haastoivat toisiaan toukokuusta lähtien parempaan kuntoon pikkujouluihin saakka. Idea kampanjasta tuli ravitsemus- ja puhtaanapitoliikelaitos Kajaanin Mamsellin johdolta, joka oli yksi hankkeessa mukana olevista yksiköistä. Tätä kautta kampanja levisi useampaan kaupungin yksikköön. Kampanjalla oli myös oma Facebook-ryhmä ja somen siivellä kampanja saavutti suosiota ja lisäsi kaupungin työntekijöiden yhteisöllisyyttä.

Linna-tiimiAgentteja ja uusia verkostoja

Hankkeessa on myös koulutettu työyhteisöihin omia hyvinvointiagentteja yhteistyössä Kainuun Liikunnan kanssa. Agentit toimivat työpaikkojen tsemppareina ja tiedottajina sekä innostavat kollegoita pitämään huolta itsestään. Myötätuulella on siis kentällä korvia kuuntelemassa toiveita ja palautteita toiminnnan kehittämiseksi.

Monien onnistumisten kruununa hankkeessa voidaan nähdä sen kautta syntyneet verkostot. Suosittelu sekä myönteisten kokemusten leviäminen puskaradion kautta ovat auttaneet toiminnan edistämisessä. Hankkeen toiminnasta tiedotetaan yhteistyössä Kajaanin kaupungin henkilöstöhallinnon kanssa ja Myötätuuli toimii palveluntarjoajana verkkopohjaisessa TYKY-palvelussa. Toiminta onkin tällä hetkellä avointa kaikille Kajaanin työyhteisöille työnantajaan ja sukupuoleen katsomatta. Toiminnan edistämisessä suuressa roolissa nähdään myös johtajat ja esimiehet. Kun rohkaisu itsestä huolehtimiseen tulee ylempää, on koko työyhteisön sitoutuneisuus asiaan lujempi.

Teksti: Katri Siivonen
Kuvat: Sanna Pakkala-Juntunen

Hankkeesta lisää:
Kajaanin ammattikorkeakoulu, liikunnanohjaaja Sanna Pakkala-Juntunen
puh. 044 710 1162
sanna.pakkala-juntunen@kamk.fi

Kipinät 1/2016: Työyhteisöliikuntaa innovatiivisella otteella Kajaanissa (sivut 10-11)