Tulentuppuraista vaikuttamistyötä Pohjois-Karjalassa

Unelmien liikuntavuonna 2017 Tulevaisuuden liikuntakunta (TULI) -hanke loimusi raivokkaasti, mutta hallitusti. Suurin ponnistus oli kaikki Pohjois-Karjalan kunnat kattavan liikuntakyselyn toteuttaminen yhteistyössä kuntien kanssa. Kyselyn avulla saatiin tietoa asukkaiden liikunnan harrastamisesta ja taustatietoa liikunnan vaikuttamistyöhön. Samalla sovittiin kaikkien kuntien yhteiset liikuntaindikaattorit, joiden kehitystä tullaan kunnissa jatkossa seuraamaan.

Vaikuttamistyön puolella merkittäviä tuloksia saavutettiin tänä vuonna myös hyvinvointikertomustyössä. Vierailut kuntien johtoryhmissä hyvinvointikertomuksen työstövaiheessa yhdessä Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen kanssa poikivat kaikkien kuntien hyvinvointikertomuksiin runsaasti lisää mainintoja liikunnasta, erityisesti terveyttä edistävästä näkökulmasta. Jatkossa tulee pitää huoli, että nämä maininnat näkyvät myös käytännön toimenpiteissä.

Seurafoorumit, koulutukset urheiluseuroille mm. maahanmuuttajien liikuttamiseksi sekä myös erittäin merkittävä ennaltaehkäisevän liikuntaneuvonnan kehittäminen olivat muita TULI-hankkeen keskeisiä toimenpiteitä. Olennaista oli myös olla mukana Unelmien liikuntavuoden verkostotyössä sekä tapahtumissa Pohjois-Karjalassa. Maakunnallinen ihmisarvopäivä (IHMA-päivä) Rääkkylän Rasivaarassa oli merkittävä tapahtuma, jota TULI-hanke suoraan tuki ja oli myös aktiivisesti mukana toteuttamassa. Päivässä kenties kuvastuu melkein kaikki ne keskeiset seikat, mistä syystä TULI-hanke on tärkeä.

IHMA-päivä on joka vuosi järjestettävä, kaikille avoin ja erityisesti yhteiskunnan vähäosaisille suunnattu tapahtuma, jonka teemana on ihmisarvo ja tavoitteena osallistujien tuleminen kuulluksi. Pohjois-Karjalan IHMA-päivä on ainoa laatuaan Suomessa, joka on pitänyt pintansa. Unelmien liikuntavuonna liikunta tuli voimallisesti mukaan tapahtumaan.

Päivä sisälsi tietoa, taidetta ja ravitsemusta sekä matalan kynnyksen liikuntaa ja liikuntaneuvontaa. Koolla oli kaikenikäistä joukkoa ja uusia yhteistyökumppaneita. Päivän tavoitteena oli vaikuttaa myös päättäjiin: On tärkeää tehdä näkyväksi, miten suuri merkitys liikunnalla on henkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille sekä kokemuksille omasta arvosta.

Teksti: Antti Syrjäläinen
Kuva: KKI-ohjelma / Jiri Halttunen

Lisätietoja:
Tulevaisuuden liikuntakunta (TULI) -hanke
hankekoordinattori Antti Syrjäläinen
antti.syrjalainen(at)pokali.fi
p. 050 594 1344

Pohjois-Karjalan liikunta ry
www.pokali.fi

Kaveri kaikille on parasta ihmisarvoa. Koti-Karjala 8.9.2017.