Ryhtiliike: Liikkumisesta elämäntapa!

Kouvolan KKI-toiminnan juuret ulottuvat aina KKI-ohjelman perustamisvuoteen 1995 asti. Vuonna 2014 KKI-ohjelma palkitsi Kouvolan kaupungin työstään henkilöstön terveysliikunnan edistämisessä ja kiinnittämisessä kunnan peruspalveluihin. KKI-toimintaa on suunnattu Kouvolassa vuosien varrella muun muassa maahanmuuttajille, työttömille, ikääntyneille ja erityisliikkujille.

kouvola

Viime vuosina yksi Kouvolan matalankynnyksen terveysliikuntatoiminnan merkkipaaluista ja pääkohdennuksista on ollut miehille suunnattu Ryhtiliike-ryhmä, joka järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2010. Ryhtiliike on tarkoitettu työikäisille miehille, joilla liikunta on syystä tai toisesta ollut elämässä telakalla. Sisältönä on ollut liikuntakokeilujen lisäksi muun muassa asiaa ravitsemuksesta, päihteistä ja unen huollosta.

Liian vähän liikkuvan kohderyhmän tavoittaminen koetaan usein hankkeissa vaikeaksi. Ryhtiliikkeeseen on kuitenkin vuosi toisen jälkeen saatu houkuteltua vähän liikkuvia miehiä. Osallistujia on tavoiteltu paikallislehden kautta. Lehti-ilmoituksissa on selvästi painotettu, että ryhmä on tarkoitettu vähän tai ei lainkaan liikkuville miehille. Ryhtiliikkeessä tavoitteena on ollut osallistujien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen. Talven aikana järjestettiin 12 lajikokeilua, joiden sisältöihin miehet pääsivät itsekin vaikuttamaan – mukana oli muun muassa spinningiä ja vesijumppaa. Lisäksi miehille tehtiin aluksi ja lopuksi kuntotesti, jossa mitattiin puristusvoimaa, kehon koostumusta ja kestävyyskuntoa.

Hyvä ryhmähenki ja yhteinen huumori sitouttaa

Ryhtiliikkeen kohdalla maksuttomuutta on pidetty tärkeänä edellytyksenä. Jos liikunta ei ole itselle osa elämää, eikä arvoasteikossa kovin korkealla, saattaa maksu olla kynnys osallistumiseen. Tämä korostuu esimerkiksi työttömien ryhmissä, joissa pienikin osallistumismaksu voi olla taloudellisesti merkittävä. Toisaalta pienikin maksu saattaa sitouttaa paremmin toimintaan.

Ryhtiliikeessä miehet ovat kokeneet ryhmään pääsemisen etuoikeutena ja sitouttaminen on näin ollen ollut vaivatonta. Sitoutumiseen on vaikuttanut vahvasti myös hyvä ryhmähenki ja hurtti ”äijähuumori”. Innokkuus ja motivaatio liikkumiseen sekä miehinen kilpailunhalu ovat antaneet aihetta toppuuttelullekin: välillä on täytynyt painottaa, että ryhmän miehet ovat oikeasti huonokuntoisia ja taustalla on muun muassa sydänvaivoja, joten liikkuminen pitää aloittaa rauhallisesti.

Hankkeen myötä miehiä puraisi liikuntakipinä, jota pidetään suurimpana onnistumisen mittarina. Tärkeintä on, että liikkuminen on ollut mukavaa ja siitä on tullut elämäntapa.

Teksti: Noora Moilanen
Kuva: Miia Malvela

Hankkeesta lisää:
Kouvolan kaupunki, liikuntakoordinaattori Marika Peltonen
p. 020 615 8436
marika.peltonen@kouvola.fi

Kipinät 1/2014: 20 vuotta KKI-toimintaa Kouvolassa (s. 10-11)