Lisää liikettä Rovaniemen alueen mikroyrityksille

Vuoden 2019 ajan Rovaniemellä on ollut käynnissä Lapin Liikunta ry:n koordinoima Lisää liikettä Rovaniemen alueen mikroyrityksille -kehittämishanke.  Hankkeen päämääränä on ollut lisätä liikettä Rovaniemen alueen mikroyritysten yrittäjien ja työntekijöiden arkeen huomioiden myös muut hyvinvoinnin osa-alueet, kuten ravitsemus ja lepo. Tavoitteena on ollut kannustaa osallistujia omaksumaan liikunnallinen elämäntapa ja juurruttaa uusia toimintatapoja osaksi heidän arkeaan. Hankkeen kohderyhmänä olivat Rovaniemen alueen mikroyritysten yrittäjät ja työntekijät. Yhteensä hankkeessa on ollut mukana 46 henkilöä 30:stä eri yrityksestä.

Keskeisimpiä toimenpiteitä hankkeessa ovat olleet erilaiset liikuntalajikokeilut yhteistyössä seurojen ja paikallisten palveluntarjoajien kanssa, henkilökohtainen liikuntaneuvonta, luennot ja työpajat hyvinvoinnin eri osa-alueista sekä Kehon kuntoindeksi -testit hankkeen alussa ja lopussa. Lisäksi osallistujille on tarjottu mahdollisuutta henkilökohtaiseen kuntosaliohjaukseen ja ravitsemuskonsultaatioon. Syys-lokakuun aikana hankelaisilla oli mahdollisuus osallistua viikoittain kokoontuneeseen juoksukouluun, jonka vetäjänä toimi Santasport Lapin Urheiluopiston liikuntaneuvojaopiskelija.

Rekrytointi haastavaa, yhteistyö onnistunutta

Lajikokeilut madalsivat kynnystä kokeilla haaveiltuja liikuntamuotoja. Kuva: Kristiina Nuorivaara, Arctic Joy

Hankkeen suurimmaksi haasteeksi osoittautui yritysten rekrytointi mukaan hankkeeseen. Suurena apuna tässä olikin rovaniemeläinen yritysyhteisö Likiliike, jonka avulla tavoitettiin suuri joukko paikallisia mikroyrityksiä. Osallistujilta saatu palaute on ollut pääosin positiivista. Hanke on koettu virkistävänä vaihteluna omaan arkeen ja osa on myös löytänyt uusia harrastuksia eri lajikokeiluiden joukosta.

Yksi hankkeen suuri onnistuminen onkin ollut hyvä yhteistyö paikallisten urheiluseurojen sekä yksityisten palveluntarjoajien kanssa. Hankkeessa on ollut tarjolla laaja kattaus erilaisia liikuntalajikokeiluja sekä työpajoja esimerkiksi ravitsemuksesta, levosta ja palautumisesta sekä ergonomiasta.

Alla kokemuksia hankkeessa mukana olleelta Sari Juopperilta, joka on työntekijänä rovaniemeläisessä ApuLappi -yrityksessä:

Vaikuttiko hanke jotenkin omaan arkeesi ja jos vaikutti, niin miten?

Kyllä vaikutti siten, että sen myötä lähdin hakemaan ”kadonnutta säännöllisyyttä” omaan liikkumiseeni; liikunnasta ja liikkumisesta olen tykännyt aina, mutta nyt siitä on tullut uudelleen sopivissa määrin säännöllistä. Tämän hankkeen innoittamana olen taas aloittanut uudelleen säännöllisen kuntosaliharjoittelun. Lisäksi olen aloittanut kesällä työmatkapyöräilyn ja tavoitteena on pyöräillä työmatkat ympäri vuoden.

Mitä mieltä olet hankkeesta kokonaisuudessaan?

Olen hirmuisen tyytyväinen, että lähdin mukaan tähän hankkeeseen. Alku- ja loppumittaukset luovat tietynlaista motivaatiota liikkua ja syödä terveellisesti, mutta ehkä niitäkin tärkeämpänä olen pitänyt ohjauskäyntejä, joissa on keskusteltu hyvinvoinnista, keinoista ylläpitää ja parantaa omaa hyvinvointia sekä nostettu niitä omia arjen voimavaroja esille. Liikuntalajikokeilut ovat madaltaneet kynnystä kokeilla lajeja, joiden testaamisesta on haaveillut jo pidempään, viimeisimpänä jousiammunta. Juoksukoulu oli kokonaisuudessaan mahtava, sen myötä löysin itsestäni uudelleen juoksija-ainesta. Harmillisesti osa lajikokeiluista jäi käymättä, koska aikataulut eivät täsmänneet. Kokonaisuudessaan olen siis erittäin tyytyväinen.

Hankkeen toimintamalliin on haettu inspiraatiota Lahdessa vuosina 2016-2018 toteutetusta Liikettä Lahden alueen yrittäjille -hankkeesta.

Lisätietoja

Iida Kallo
Terveysliikunnan kehittäjä
Lapin Liikunta ry
iida.kallo[at]lapinliikunta.fi
p. 040 8329 321

www.lapinliikunta.com
https://www.facebook.com/lapinliikunta/

Artikkelikuva: Kuutti Heikkilä, Roll Outdoors