Liikuntaneuvontaa Suupohjan alueella

Väestön liian vähäinen liikunta luo terveyshaittoja sekä lisää kustannuksia yhteiskunnalle. Toimivalla tavalla toteutettu liikuntaneuvonta on keino, jolla vähän liikkuvat kansalaiset tavoitetaan ja kannustetaan heitä liikunnan lisäämiseen.

Suupohjan alueella (Kauhajoki, Isojoki, Karijoki, Teuva) liikuntaneuvontaa on toteutettu nyt vuoden 2017 alusta lähtien. Liikuntaneuvontahankkeen hallinnoinnista ja koordinoinnista vastaa Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry. Pääyhteistyökumppanina toimivat Kauhajoen kaupungin vapaa-aikapalvelut sekä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä.

Tavoitteena on löytää terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat henkilöt ja tukea heitä liikunnan lisäämisessä ja monipuolistamisessa. Liikunnan lisäksi neuvonnassa annetaan tukea ravitsemukseen ja muihin hyvinvoinnin kannalta tärkeisiin elämän osa-alueisiin. Tätä kautta pyritään edistämään yleistä hyvinvointia. Elintapojen muuttaminen on pitkä ja vaiheittain etenevä prosessi. Asiakas tunnistaa omat elämäntapansa ja harkitsee tarvittavien muutosten tekemistä, opettelee uutta elintapaa ja sen ylläpitämistä pysyväksi osaksi elämää.

Liikuntaneuvontaa on Suupohjan alueella toteutettu nyt yhdeksän kuukauden ajan ja asiakkaita tähän mennessä on aloittanut yli 50. Liikuntaneuvonta on nähty asiakasprosessissa tärkeänä ja tarpeellisena palvelumuotona Suupohjan alueella. Liikuntaneuvonnalla on saatu hyviä muutoksia mitatuissa muuttujissa. Asiakkaiden paino ja painoindeksi ovat laskeneet, vyötärönympärys kaventunut ja veren rasva- ja sokeriarvot ovat parantuneet. Lisäksi asiakkaat ovat lisänneet viikoittaista liikuntamääräänsä ja kokeneet subjektiivisen toimintakykytuntemuksen parantuneen.

Liikuntaneuvojana itse koen tärkeimmäksi onnistuneeksi toimintavaksi riittävän pitkän ensitapaamisen asiakkaan kanssa, jotta tapaamisessa saa luotua luottamuksellisen suhteen asiakkaan ja liikuntaneuvojan välille. Sopivan tiheät, kannustavat yhteydenotot ja yksilötapaamiset ovat myös tärkeitä asiakkaan opetellessa uutta elämäntapaa. Lisätapaamiset ja liikunnanohjauskerrat ovat olleet hyvä tapa ylläpitää asiakkaiden motivaatiota ja auttaneet alkuun liikunnan aloittamisessa.

Hankkeessa on saatu luotua liikuntaneuvontaan ja liikunnan palveluketjuun selkeä toimintamalli. Yhteistyö hanketoimijoiden välillä on sujunut hyvin. Hankkeen seurantamittareiden avulla pystytään jatkossa todentamaan liikuntaneuvonnan vaikuttavuutta ja perustelemaan palvelun tarvetta myös päättäjille. Liikuntaneuvonnan ennaltaehkäisevän taloudellisten vaikutusten todentaminen luo varmuutta liikuntaneuvontatoiminnan vakiintumiselle.

Liikkuen iloa elämään!

Teksti: Anne Heino
Kuva: KKI-ohjelma / Jiri Halttunen

Suupohjan liikuntaneuvontahanke on esillä myös uusimmassa, pian ilmestyvässä KKI-ohjelman Kipinät-lehdessä (2/17).

Lisätietoja
liikuntaneuvoja Anne Heino
Suupohjan alueen liikuntaneuvontahanke
anne.heino(at)kauhajoki.fi
puh. 040 350 9385