Liikuntaneuvonta osana arkipäivää Kuopiossa

Kuopion kaupungin Menox-liikuntaneuvontahanke alkoi loppuvuodesta 2013 ja liikuntaneuvonnan käynnistäminen oli tuolloin kaupungin keskeisten päättäjien toive. Tavoitteena oli paitsi vähän liikkuvien aikuisten terveyden edistäminen myös liikuntaneuvonnan kehittäminen pysyväksi toiminnoksi osana toimivaa palveluketjua. Hankkeen ansiosta Kuopiossa tarjotaan jatkossakin liikuntaneuvontaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuville. KKI-ohjelma palkitsi hankkeen vuoden 2015 terveysliikuntahankkeena.

SN_MenoxLiikuntaneuvonta_Kuopio-halli-9Hankkeen kohderyhmänä olivat 18–64-vuotiaat kuopiolaiset, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän. Neuvonnan tavoitteena oli löytää jokaiselle asiakkaalle sopiva tapa liikkua ja saada liikunta osaksi kunkin asiakkaan arkea. Hankkeen aikana kaupungin liikuntaneuvojien vastaanotolla kävi yli 300 asiakasta.

Oikean kohderyhmän tavoittaminen onnistui. Valtaosa liikuntaneuvonnan asiakkaista ei ollut aikaisemmin liikkunut juuri ollenkaan ja muilla asiakkailla oli tarve monipuolistaa liikkumistaan. Toki muutamia niin sanotusti liian hyväkuntoisia mahtui joukkoon, mutta heidät ohjattiin muihin liikuntaryhmiin tai kuntokeskuksiin, kertoi liikunnanohjaaja Jaana Niskanen.

SN_MenoxLiikuntaneuvonta_Kuopio-halli-26

Hankkeen päätyttyä kiinnostus liikuntaneuvontaa kohtaan ei suinkaan ole vähentynyt, päinvastoin. Jo hankkeen aikana liikuntaneuvontaan irrotettiin useampien liikunnanohjaajien työaikaa. Tällä hetkellä liikuntaneuvontaa antaa kolme kaupungin liikunnanohjaajaa. Liikuntaneuvojista yhden vastaanotot keskittyvät ainoastaan Kuopion kaupungin alueelle, ja kaksi muuta ottaa asiakkaita vastaan myös maaseutukeskuksissa.

Liikuntaneuvonnan kohderyhmää on hankkeen päätyttyä jouduttu hieman supistamaan resurssien pienenemisen vuoksi. Nyt kohderyhmänä ovat 30–64-vuotiaat.

Asiakaslähtöinen neuvontaprosessi

Asiakkaat ohjautuvat Menox-liikuntaneuvontaan terveydenhuollon ammattilaisten lähettämänä sekä omaehtoisesti esimerkiksi mainosten houkuttelemana tai ystävän suosittelemana. Liikuntaneuvontaa on markkinoitu kaupungin verkkosivuilla, ilmoitustauluilla, linja-autojen mainostauluilla, terveyskeskuksissa ja Terve Kuopio -kioskilla.

Kunkin asiakkaan Menox-liikuntaneuvontaprosessi kestää yhden vuoden. Tapaamisten määrä vaihtelee asiakkaan tarpeiden mukaan, mutta yleensä tapaamisia on viisi. Asiakkaaseen ollaan tarpeen mukaan prosessin aikana yhteydessä myös puhelimitse tai sähköpostitse.

Neuvonnassa kiinnitetään liikunnan lisäksi huomiota myös ravitsemukseen, uneen ja muihin elämänlaatuun vaikuttaviin tekijöihin. Näistä asioista asiakas voi tarvittaessa keskustella liikuntaneuvojan lisäksi myös muiden ammattilaisten kanssa.

Liikuntakipinä matalan kynnyksen ryhmistä

Liikuntaneuvonnan asiakkaita on omaehtoisen liikunnan lisäksi ohjattu pääasiassa jo olemassa oleviin liikuntaryhmiin.

Hankkeessa on perustettu muutama matalan kynnyksen liikuntaryhmä yhteistyössä Kuopion Reippaan kanssa. Aikaisemmin on kokeiltu starttikursseina myös jututsua ja karatea. Yhtenä kesänä oli mahdollista kokeilla myös melontaa.

Menox-hankkeesta tehdyn pro gradu -tutkimuksen (n = 50) perusteella 80 prosenttia liikuntaneuvonnan asiakkaista oli lisännyt viikoittaista liikuntamääräänsä prosessin aikana. Neuvonnan pitkäaikaisvaikutuksista on kuitenkin vielä aikaista sanoa mitään varmaa.

Tiivistynyt yhteistyö tuottaa tulosta

Hankkeessa haluttiin kehittää myös hyvinvointipalveluiden sekä perusturvan ja terveydenhuollon välistä yhteistyötä. Yhteistyötä haluttiin edistää myös eri järjestöjen ja yritysten kanssa. tämä Yhteistyö onkin parantunut huomattavasti. Esimerkiksi liikunnanohjaajat ja hyvinvointikoordinaattorit vierailevat säännöllisesti hoitajien ja lääkäreiden tiimikokouksissa. Tätä kautta on saatu enemmän liikuntaneuvonta-asiakkaita terveydenhuollon ammattilaisten suosittelemana, eli juuri oikeaa kohderyhmää.

Menox-hankkeessa ilahduttavaa on myös, että terveydenhuollon esimiehet ovat sitoutuneet toimintaan ja kannustaneet hyvinvointipalveluita liikuntaneuvontatyössä sekä olleet mukana kehittämässä prosessia.

Teksti: Anna Suutari
Kuvat: Soile Nevalainen

Lisätietoja:
Kuopion kaupunki, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue, liikunnanohjaaja Jaana Niskanen
p. 044 748 2363
jaana.niskanen@kuopio.fi

Kipinät 1/2016: Liikuntaneuvonta on juurtunut osaksi arkipäivää Kuopiossa (s. 8–9)