Liikettä Lahden alueen yrittäjille

Liikettä Lahden alueen yrittäjille -hanke toteutettiin Päijät-Hämeessä 2016–2018 välisenä aikana. Hankkeen päätoteuttajana sekä koordinoijana toimi Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry yhteistyössä Päijät-Hämeen ja Lahden Yrittäjien, Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun, Lahden Ammattikorkeakoulun sekä Hämeen ELY-keskuksen kanssa. Hankkeen päätavoite oli lisätä päijäthämäläisten mikroyritysten (1–9 henkilöä) yrittäjien ja työntekijöiden liikunnan harrastamista ja yleisesti arjen fyysistä aktiivisuutta ottaen huomioon myös muut hyvinvoinnin osa-alueet. Runsaan kahden vuoden aikana hankkeessa oli mukana yhteensä 113 yritystä ja 174 henkilöä.

Erinomaisen tyytyväiset osallistujat

Hankkeen osallistujille järjestettiin toimintajaksojen alussa ja lopussa kuntotestit ja hyvinvointikysely, jotka toimivat samalla myös hankkeen mittareina. Osallistujat saivat noin vuoden kestäneen toimintajakson aikana, joita oli hankkeessa kaksi, osallistua vapaasti kuukausittain järjestettyihin liikuntalajikokeiluihin. Lajikokeilut järjestettiin pääosin alueen urheiluseurojen kanssa. Ilahduttavan moni ilmoittikin loppukyselyssä löytäneensä lajikokeiluista itselleen mielekkäitä tapoja ja lajeja, jonka parissa liikkua. Osallistujat saivat myös varata itselleen useamman henkilökohtaisen ajan hyvinvointivalmentajalle. Valmennuksissa suunniteltiin liikuntaa, tarkasteltiin ravitsemusta, puhuttiin palautumisesta ja mietittiin yhdessä työn ja vapaa-ajan välistä suhdetta. Hankkeessa järjestettiin myös luentoja, työpajoja, yhteisiä harjoituksia ja osallistuttiin paikalliseen juoksutapahtumaan.

Osallistujat olivat kaikilla mittareilla mitattuna hankkeeseen erittäin tyytyväisiä kokonaistyytyväisyyden ollen ensimmäisen ryhmän osalta 8,9 ja toisen ryhmän osalta 9,4 asteikolla 1–10. Haasteena usealla yrittäjällä oli löytää aikaa osallistua toimintoihin ja toisaalta toivottiin myös jatkuvampia ryhmiä pelkkien lajikokeilujen lisäksi ja tämä onkin hyvä kehitysehdotus samantyyppisille hankkeille. Kuntotesteissä muutosta positiiviseen suuntaan näkyi nimenomaan kestävyyskuntoa mittaavassa leposyketestissä, joka onkin ymmärrettävää, koska moni hankkeessa kokeiltu ja harrastettu laji oli kestävyyskuntoa kehittävää.

Oma hyvinvointi on päätös

Mitä hankkeesta lopulta jäi käteen? Hankkeen vetäjänä voin sanoa, että ainakin paljon uutta oppia, uusia mahtavia tuttavuuksia ja tiivistynyttä yhteistyötä hankkeessa mukana olleiden toimijoiden kanssa. Jossain haastattelussa paikallisen yleisradion toimittaja kysyi, että mitä erityistä haasteita on yrittäjien hyvinvoinnissa. Yrittäjät tekevät usein erityisen pitkiä työpäivä ja työkuorma voi olla ajoittain erittäin suuri, mikä taas haastaa omasta hyvinvoinnista huolehtimisen. Yksinyrittäjiltä voi myös uupua työyhteisön tuki ja siihen liittyä yhteisöllisyys.

Joka tapauksessa uskon, että moni meistä työikäisistä painii samojen haasteiden kanssa. Mistä aikaa ja energiaa yhdistää hektinen työelämä, perhe-elämä, ystävyyssuhteet ja myös omasta hyvinvoinnista huolehtiminen? Mitään poppaskonsteja yhtälöön ei ole olemassa, mutta tärkeää on, että oma hyvinvointi on riittävän korkealla omalla arvolistalla. Mikäli näin ei ole, kaikki ohjeet ja neuvot ovat turhia, koska jokainen meistä loppupeleissä kuitenkin tekee itse päätökset kuten laittaako lenkkarit jalkaan tai tekeekö itselleen smoothien iltapäivän välipalaksi töihin. Jokaisen pitäisi yrittää löytää itselleen oikea suhde päättäväisyyttä, jotta omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen vaadittava työ ja päätökset tulee tehtyä, mutta toisaalta myös armollisuutta hektisessä arjessa. Kaikki ei varmasti mene aina suunnitellusti, mutta periksi ei pidä antaa omien suunnitelmien ja tavoitteiden kanssa.

Lisätietoja
Ahti Romo, projektipäällikkö, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
ahti.romo[at]phlu.fi, p. 040 554 4647

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu aikoo jatkossakin tarjota yrittäjille mahdollisuuksia osallistua kuntotesteihin, liikuntatunneille ja lajikokeiluihin yhteistyössä kumppaniensa kanssa. Hankkeen loppuraportissa on kuvattu tarkemmin mm. hankkeen toimintamallia ja tuloksia. 

Kuva: Jiri Halttunen