Lajikokeilulla innostusta liikunnan harrastamiseen

Reisjärven kristillisellä opistolla on edistetty henkilöstön hyvinvointia KKI-hanketuella vuosina 2018–2019.  

HyNä – Hyvinvointi Näkyväksi -hankkeen tavoitteena on ollut monipuolistaa henkilökunnan liikuntatottumuksia ja tukea ylläpitämään omaa hyvinvointia liikunnan avulla.

Hankkeen aikana henkilökunta on päässyt kokeilemaan uusia lajeja ja saanut vinkkejä jo tuttujen lajien harrastamiseen.

Lajikokeiluja on toteutettu sekä ohjatusti että omatoimisesti pienissä ryhmissä työpäivän aikana. Lajeina on ollut mm. läskipyöräily, itsepuolustus, jooga, keilaaminen, kuntosali, hiihto, suuntamysteeri sekä melonta ja sup-lautailu. Liikuntaryhmiä on toteutettu yhteistyössä alueen liikunta-alan yritysten, yhdistysten ja urheiluseurojen kanssa.

Osallistujien palautteessa erityiskiitosta on saanut ohjaajien osaaminen ja ammattilaisten vinkit. Se on lisännyt innostusta uusiin ja tuttuihinkin lajeihin.

“Kävin viikonlopun aikana testaamassa opittuja taitoja. Taidan innostua uudelleen murtsikkahiihdosta enkä pelkästään umpihankihiihdosta.”

“Erittäin onnistunut lajikokeilu ja osaavat ohjaajat.”

“Olipa taas ammattilaisella antaa vinkkejä.”

“Kajakkimelonta ja suppailu oli kyllä kivaa. Aion ruveta harrastaan kyllä tuota silloin tällöin.”

Suurimpana haasteena ryhmien suunnittelussa on ollut löytää toiminnantäyteisen työyhteisön viikosta sopivia ajankohtia lajikokeilujen järjestämiseen. Osallistumiskynnys on pyritty tekemään mahdollisimman matalaksi toteuttamalla ryhmiä tason tai harrastuneisuuden mukaan.

 

Seuraavaksi painotus luonnossa liikkumiseen

Jatkorahoitusta liikunnan edistämiseen on saatu Luola – Luontoliikunta arkeen -hankkeelle vuoden 2019 loppuun. Hanke jatkaa aiemmin toteutettua henkilökunnan hyvinvoinnin edistämistä painottuen nimensä mukaisesti enemmän luontoliikuntaan.

Luola -hankkeen tavoitteena on saada työntekijät liikkumaan enemmän sekä työpäivän aikana että vapaa-ajalla. Lajikokeilujen suunnittelussa on pyrkimys osallistaa henkilökuntaa ja tiimejä. Hankkeesssa suunnitellaan liikuntaan motivoimiseksi kampanja, joka kannustaa kokeilemaan mahdollisimman monia eri liikunnan muotoja sekä työpäivän aikana että vapaa-ajalla. Jokainen voi kerätä pisteitä uusista lajikokeiluista ja liikuntasuorituksista matalalla kynnyksellä.

 

Teksti: Hannele Karppinen (terveys- ja liikunta-alan opettaja) & Suvi Suonsivu (hankekoordinaattori)
Kuvat: Jiri Halttunen & HyNä-hanke

 

Reisjärven kristillinen opisto on kansanopisto, jossa on vuosittain noin 150 opiskelijaa ja pääasiassa viikonloppuisin järjestettävillä lyhytkursseilla käy noin 3000 kurssilaista. Henkilökuntaa opistossa on 25–30.

www.rkropisto.fi